Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-18T10:29:02+02:00
Narysować równoległobok
a, b - boki
h₁-wysokośc opuszczona na bok a
h₂ - wysokośc opuszczona na bok b
zaznaczyć wysokość i kąt ostry α , który ma miarę 65° (180°-115°)
h₂=5cm
h₁=4cm

mamy trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej równej b i jednej z przyprostokątnych równej h₁
funkcji tyrgonometrycznej mamy
sin65°=h₁:b
z tablic odczytujemy sinus
sin65°=0,9063
0,9063=4:b
b=4:0,9063
b≈4,4cm

teraz najlepiej zrobic rysunek rónoległoboku, ale postawic go na boku b i zaznaczyc wysokość - ta wysokość będzie to h₂ i otrzymamy trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej równej a i jednej z przyprostokątnych równej h₂
funkcji tyrgonometrycznej mamy
sin65°=h₂:a
z tablic odczytujemy sinus
sin65°=0,9063
0,9063=5:a
a=5:0,9063
a≈5,5cm

Ob=2a+2b
Ob=2*5,5+2*4,4=11+8,8=19,8cm
36 2 36