Spośród podanych wyrażeń wybierz zdanie logiczne i oceń ich wartość logiczną:
a) słońce krąży wokół ziemi
b)wchodzić pojedynczo
c)godzina lekcyjna trwa 45 minut
d)kto dzisiaj jest nieprzygotowany do lekcji?
e)rok przestępny liczy 365 dni
f)liczba 19 jest liczbą pierwszą

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T22:49:55+01:00
A) zdanie logiczne / fałsz
b) zdanie nielogiczne
c) zdanie logiczne / prawda
d) zdanie nielogiczne
e) zdanie logiczne / fałsz
f) zdanie logiczne / prawda
1 1 1
2009-11-22T22:50:07+01:00
C bo lekcja trwa 45 min zawsze i zawsze bedzie tyle trwac
f 19 to liczba pierwsza bo nie ma wiecej niz 2 dzielinki (1 19)
1 3 1
2009-11-23T01:38:52+01:00
A) słońce krąży wokół ziemi
zdanie fałszywe 0
b) wchodzić pojedynczo
to nie jest zdanie logiczne
c) godzina lekcyjna trwa 45 minut
zdanie prawdziwe 1
d) kto dzisiaj jest nieprzygotowany do lekcji?
to nie jest zdanie logiczne
e) rok przestępny liczy 365 dni
zdanie fałszywe 0
f) liczba 19 jest liczbą pierwszą
zdanie prawdziwe 1
1 1 1