Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T00:34:06+01:00
Dane:
v1 = 10m/s
Ft = 500N
t = 40s
Szukane:
P - moc

Najpierw liczymy przyspieszenie:
a = Δv/t
v0 = 0 więc:
a = v1/t
a = 10m/s/40s
a = 0,25 m/s^2

Fw = m*a = 0,25m/s^2 * 150000kg = 37500N \\Fw - siła wypadkowa działająca na lokomotywę.
Fw = F - Ft
F = Fw + Ft
F = 37500N + 500N = 38000N
Do policzenia pracy wykonanej przez lokomotywę musimy jeszcze obliczyć drogę przez nią przebytą:
s = (at^2)/2 = (0,25m/s^2 * (40s)^2)/2 = 200m

W = F * s = 38000 * 200m = 7600000 J = 7,6 MJ
I na koniec liczymy moc:
P = W/t = 7600000 J/40s = 190000 W = 190kW

Odp. Moc lokomotywy wynosiła 190kW
3 3 3