Odpowiedzi

2009-11-23T00:10:43+01:00
Dane:
Vo=10m/s
h=4m
g=10m/s²

Szukane:
ΔT=?

Rozwiązanie:
t=Vo/g
t=10m/s/10m/s²=1s
hmax=Vot-gt²/2
y(V) = Vo²/g - g*Vo²/g²/2 = 2Vo²/2g - Vo²/2g = Vo²/2g
h = Vo²/2g
h= 100 m²/s / 20 m/s² = 5m
Δh=5m-4m=1m
Liczymy swobodny spadek z 1m i mnożymy razy 2 (bo wznosi się i potem opada)
s=gt²/2
t=√(2s/g)
t=√(2m/10m/s²)=²√(1/5s²)=√5/5s
2t=2√5/5s=~0,896s=~0.9s

Niewygodne zadanie.
2009-11-23T00:15:40+01:00
Ciało rzucono pionowo do góry z Vo= 10 m/s. Jak długo będzie się ono znajdowało powyżej wysokości h=4m

Vo= 10 m/s
h=4m
g=10N/kg
t=?
hmax=?
mghmax=mv²/2
hmax=v²/2g
hmax=(10 m/s)²/20N/kg
hmax=5m
interesuje nas czas dla ostatniego metra
t=t5-t4
h=gt²/2
√2h/g=t
t=√10m/10N/kg -√8m/10N/kg
t=√1s²-√0,8 s²
t=1s- 2/√ 5 s
teraz spada 1m czyli pierwszy metr spadania ruch przyspieszony z a=g
na drodze 1m liczymy czas
S=gt²/2
t1=√2s/g
t1=√2m/10N/kg
t1=√1/5 s
razem czas 1s- 2/√ 5 s+√1/5 s=1s-√1/5 s=ok1-0,45=ok.0,55 s