Odpowiedzi

2009-11-22T23:13:20+01:00
EMULGATORY
substancje powierzchniowo czynne,ułatwiające przejście dwu nie mieszających się cieczy w trwały stan rozproszony,zw.emulsją lub zwiększające stabilność już wytworzonej emulsji'