STATEK PŁYNĄCY PO JEZIORZE WYTWORZYŁ FALĘ KTÓRA DOTARŁA DO BRZEGU 16MIN CZAS POMIĘDZY KOLEJNYMI UDERZENIAMI FALI O BRZEG WYNOSI 6S A JEJ DŁUGOŚĆ λ=1,8M. JAKA JEST PRĘDKOŚĆ FALI W KM/H I ODLEGŁOŚĆ STATKU OD BRZEGU JEZIORA?
Błagam pomocy

1

Odpowiedzi

2009-05-18T13:16:35+02:00
Częstotliwośc fali:
f=1/t=1/6 Hz

Długość fali:
λ=1,8 m

Prędkość fali:
v=f*λ=1,8/6=0,3 m/s =1,08 km/h

Czas w jakim fala płynie do brzegu:
t=16 min=960 s

Odległość statku:
s=v*t=0,3*960=288 m