Przetłumacz
1. Marek zrobił już zakupy.
2. Chris jeszcze nie poszedł do szkoły.
3. Jenny właśnie napisała list.
4. Kiedy Matthew miał szesnaście lat, miał bardzo długie włosy.
5. Czy mam pozmywać?
6. Już płaciłeś za kino. Ja teraz zapłacę.

3

Odpowiedzi

2009-11-22T23:04:23+01:00
1. Mark has already made purchases.
2. Chris has not yet gone to school.
3. Jenny just wrote a letter.
4. When Matthew was sixteen years old, had very long hair.
5. Can I wash?
6. Already paid for your pictures. I now pay.
2009-11-22T23:04:26+01:00
Marek already did the shopping.
Chris didn't go to school yet.
Jenny has just written the letter.
When Matthew was sixteen, he had very long hair
Should I do the washing?
You have paid for the cinema. Now I'll pay.
2009-11-22T23:05:06+01:00
1. Marek already did the shopping
2. Chris not yet went to school.
3. Jenny just wrote the letter
4. When Matthew had sixteen years, he had the long hair very much.
5. Am I supposed to wash up?
6.You already payed for the cinema. I now will pay.