Odpowiedzi

2009-11-25T21:41:43+01:00
+ stawiamy gdy cos(α/2) jest dodatni a - gdy ujemny. Tak samo z sinusem.
Na wszelki wypadek: cos(α/2) jest dodatni na przedziale (-π+4kπ,π+4kπ) dla k∈C
a sin(α/2) jest dodatni na przedziale (0+4kπ,2π+4kπ) dla k∈C