Odpowiedzi

2009-05-18T11:09:34+02:00
Cos α = 2/3 = b/c
a=√(c²-b²)=√(9-4)=√5

sinα=a/c=√5/3
tgα=a/b=√5/2
ctgα=b/a=2/√5=2√5/5
2009-05-18T11:19:53+02:00
Sin kwadrat alfa + cos kwadrat alfa 1
sin kwadrat alfa + 2/3 do kwadratu = 1
sin kwadrat alfa = 1 - 4/9
sin kwadrat alfa = 5/9
sin alfa = pierwiatek z pięciu / 3
tg alfa = sin / cos
pierwiastek z 5/3 : 2/3 = pierwiastek z 5/3 * 3/2
tg alfa = pierwiastek z 5/2
ctg alfa = 1/tg
ctg = 1/ pierwiastek z 5/2, po odwróceniu i usunięciu niewymierności z mianownika, wychodzi, że ctg alfa = 2 pierwiatki z 5/5
1 5 1