Jak liczyć tlen (0₂) w spalaniu niecałkowitym i całkowitym, gdyż wiem jak policzyć półspalanie, np.

C₃H₈ + 3,5 0₂ -----> 3 CO + 4 H₂O /*2
i to wychodzi
2 C₃H₈ + 7 O₂ -----> 6 CO + 8 H₂O

ale jak mam obliczyć tego spalanie całkowite i niecałkowite to mam problem...
(całkowite)
2 C3H8 + ... 0₂ ------> 6 CO + 8 H₂O

nie wiem jak policzyć w miejscu kropek tleny , tak samo w niecałkowitym...

Proszę o pomoc (wytłumaczenie) !!!
<na jutrzejszy sprawdzian>

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T23:24:44+01:00
Liczysz ze wzoru ;)

spalanie całkowite: 2CnH₂n+₂+ (3n+1)O₂-> 2nCO₂+ (2n+2)H₂O
półspalanie: 2CnH₂n+₂+ (2n+1)O₂-> 2nCO+ (2n+2)H₂O
spalanie niecałkowite: 2CnH₂n+₂+ (n+1)O₂-> 2nC+ (2n+2)H₂O

gdzie n to liczba węgli w cząsteczce ;)
1 5 1