Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-22T23:27:55+01:00
Gołoborza świętokrzyskie powstały w wyniku wietrzenia późnokambryjskich piaskowców kwarcytowych w okresie czwartorzędu. Procesy te zachodziły w chłodnym klimacie jaki panował na obszarze Polski w plejstocenie. Głównym czynnikiem powstania gołoborzy były procesy mrozowe (zmiany temperatury - zamarzanie i rozmarzanie podłoża; zamarzanie wody w szczelinach i spękaniach ciosowych) powodujące rozpad blokowy skał.
9 4 9
2009-11-22T23:31:22+01:00
Powstały one w skutek wietrzenia mrozowego skal.
29 2 29
2009-11-22T23:45:38+01:00
Gołoborza powstawały w plejstocenie, podczas zlodowacenia północnopolskiego. W Górach Świętokrzyskich panował wtedy chłodny klimat, dzięki któremu następowały silne procesy wietrzenia mrozowego piaskowców kwarcytowych. W wyniku silnego wahania się temperatury woda uwięziona w szczelinach skalnych zamarzała( przy czym zwiększała swoją objętość) rozsadzając skałę.
13 2 13