Odpowiedzi

2009-11-23T13:51:07+01:00
HYMN POLSKI
Pieśń tę śpiewa się zawsze w chwilach ważnych i uroczystych. Napisał ją Józef Wybicki we Włoszech w lipcu 1797 roku z myślą o żołnierzach walczących na ziemi włoskiej pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego. "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech" - taki był pierwotny tytuł hymnu Polski - śpiewana była na melodię mazura ludowego z Podlasia. Dzisiaj pieśń ta nazywana jest Mazurkiem Dąbrowskiego. "Mazurek Dąbrowskiego" powstał w najbardziej dramatycznym okresie naszej historii. Upadek powstania kościuszkowskiego, III rozbiór Polski, emigracja wielu tysięcy Polaków - to wszystko przygnębiało i przerażało. Pieśń Józefa Wybickiego już od ponad dwustu lat jednoczy naród polski tak w trudnych, jak i radosnych dla kraju chwilach.
FLAGA
Na fladze barwy narodowe obecne są w postaci dwóch pasów równej szerokości, z których górny jest biały, a dolny czerwony. Są to barwy pochodne od herbu państwa. Pas górny oznacza Orła Białego, pas dolny pole tarczy herbowej. Biel i czerwień są od 1831 roku naszymi barwami narodowymi. Biel oznaczać miała dobro i czystość dążeń narodu polskiego, czerwień - dostojność, majestat i potęgę władców polskich
GODŁO
Herbem Rzeczypospolitej Polskiej jest Orzeł Biały w koronie w czerwonym polu tarczy.
Początki tego znaku wiązano z legendarnym twórcą państwa Lechem. Według legendy założył on swoją stolicę w Gnieźnie, w miejscu, gdzie było dużo orlich gniazd. Na pamiątkę tego wydarzenia Lech miał umieścić orła w swoim herbie. W ciągu wieków zmieniał się oczywiście sposób malowania orła, niezmienna jednak pozostawała symboliczna treść tego znaku. Orzeł Biały w koronie symbolizował państwo polskie, króla, który je uosabiał, oraz naród polski. Symbolizował siłę, potęgę i majestat. Biel orła oznaczała dobro, czerwień pola, w którym umieszczano jego wizerunek, dostojność.
11 4 11
2009-11-23T14:40:11+01:00
Hymn Polaki- napisał go józef Wybicki w 1797 roku. Śpiewany jest podczas uroczystości. powstał on we Włoszech jako patriotyczna pieśń Legionów Polskich dowodzonych przez generała Henryka Dąbrowskiego. Mazurek Dąbrowskiego od 1831 roku zaczęto traktować jako hymn narodowy, a od 1927 roku stał się on hymnem państwowym.
Godło- godłem Polski jest biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle. Symbolizuje on męstwo i nieugiętość, a jednocześnie śmiałość w dążeniu do celów. Korona oraz kolor złoty są atrybutami władzy królewskiej. Już od XIV wieku orzeł w koronie był znakiem państwa polskiego: przez 7 wieków wizerunek ten widniał na pieczęciach, banknotach, medalach a także w hełmach polskich żołnierzy. Najpierw w 1919 roku, a potem w 1989 roku został on oficjalnie uznany za godło państwowe. Orzeł w koronie by także znakiem wolności w okresie totalitaryzmu komunistycznego w Polsce, ponieważ ówczesne władze zmieniło godło, pozostawiając orła, ale bez korony.
Barwy Rzeczpospolitej Polskiej , które potpcznie nazywamy flagą lub sztandarem narodowym, to kolor biały- symbol rozumu i czystości zamiarów- oraz czerwony- znak miłości do ojczyzny, a także krwi za nią przelanej. Oficjalnie te kolory zatwierdzono w 1831 roku
Źródło: WOS dla gimnazjum cz. 1
3 4 3