Zad.1Jaką masę wody mozna ogrzać od temperatury 20*C do temperatury wrzenia40;100*C dostarczając 2MJ energii procesie cieplnym?

Zad.2.Dwie żarówki o mocach P��=20W i P��=40W na napięcie U=220W połączono równolegle.Oblicz opór zastępczy tego układu.Jaką całkowitą pracę wykona prąd w tym obwodzie przepływając przez 1 minutę?

1

Odpowiedzi

2009-11-23T14:12:31+01:00
Zad.2
Dane
U=220V
P1=20W
P2=40W

Korzystamy z wzoru
P=U*I poniewaz I=U/R mamy:

P1=U*U/R
P1=U^2/R
R1=U^2/P1
R1=220*220/20=48400/20=2420 Ohm

R2=U^2/P2
R1=220*220/40=48400/20=1210 Ohm

Opor zastepczy
Rz=R1*R2/R1+R2=2420*1210/2420+1210
Rz=806,66 Oma
I=U/Rz
I=220/806,66
I=0,272
P=U*I=220*0,272=59,84W
W=P*t=59,84*60s=3590,4 J