Odpowiedzi

2009-11-23T10:45:25+01:00
Chyba jest błąd w treści zadania.Rozwiążę dla takiego wielomianu
W(x) =2x³ + 5x² +x -2
w(-2) = 0 . dlatego można podzielić W(x) przez (x +2)
Otrzymamy 2x² +x - 1, zatem W(x) = (x+2)(2x² +x -1)
Δ = 1 -4*2*(-1) = 1 +8 = 9
√Δ = 3
x1 =[-1 -3]/4 = -1
x2 =[-1+4]/4 = 2/4 = 1/2
oraz x3 = -2
Odp.Pierwiastki wielomianu są takie: -2;-1; 1/2.
W(x) =2*(x+2)(x+1)(x -0,5)
2009-11-23T10:51:03+01:00
Łatwo widać, że pierwiastkiem tego wielomianu jest -1, więc dzielimy wielomian przez x+1
P(x)=2x²+3x-2
Liczymy deltę: Δ=9-4*2*(-2)=25
√Δ=5

x₁=-2 x₂=½
W(x)=2(x+1)(x+2)(x-½)