Na poziomej płaszczyźnie spoczywa drewniana kula o masie m1=1kg. Pocisk pistoletowy o masie m2=5g przebija kulę wzdłuż poziomej średnicy. Prędkość pocisku przed zderzeniem z kulą wynosi 500m/s, po zderzeniu 150m/s. Z jaką prędkością porusza się kula po przejściu przez nią pocisku?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T11:23:58+01:00
P (kuli początkowy)=m*V=1 kg *0 m/s=0kg*m/s
p (pocisku początkowy)=m*V= 0,005 kg*500m/s=2,5 kg*m/s
p(pocisku końcowy)=m*V=0,005 kg*150m/s=0,75 kg*m/s
2,5kg*m/s -0,75kg*m/s=1,75kg*m/s
p=m*V
1,75 kg*m/s=1kg*V
V=1,75 m/s
5 4 5