Wyznacz zbiory elementów spełniających podane formy zdaniowe:
a) p(x): 3x+1=0
b) r(x): (3x+1)(3x-1)=0
c) s(x): 2x-1>0
d) u(x): x+4/x-1 =0
e) w(x): (2x-5) pierwiastek x-4=0
f) n(x): (x [do potęgi 2]-1) pierwiastek x+2=0
g) z(x): pierwiastek 2-x=0
h) t(x): 9-x(do potęgi 2)/x-3 =0
i) v(x): pierwiastek x(do potęgi 2)+1=1
j) g(x): 1-2x/x+3=0

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T11:10:53+01:00
A) p(x): 3x+1=0 x=-1/3
b) r(x): (3x+1)(3x-1)=0 x=-1/3 lub x=1/3
c) s(x): 2x-1>0 x>1/2
d) u(x): x+4/x-1 =0 (x+4)(x-1)=0 x=-4 lub x=1
e) w(x): (2x-5) pierwiastek x-4=0
f) n(x): (x [do potęgi 2]-1) pierwiastek x+2=0
x do potęgi -2*√x+2
g) z(x): pierwiastek 2-x=0 2-x≥ x≤2
h) t(x): 9-x(do potęgi 2)/x-3 =0
9-x(do potęgi 2)(x-3)=0
81-2x²=0 lub x-3=0
-2x²=-81 lub x=3
x²=40 ½ lub x=3
x=√40 ½ lub x=3
i) v(x): pierwiastek x(do potęgi 2)+1=1
j) g(x): 1-2x/x+3=0 (1-2x)(x+3)=0
x=½ lub x=-3