Wiadomość
Zredaguj wiadomość dla swojego współlokatora z zagranicy:
-poinformuj ją/go dlaczego musisz wyjść,
-poproś o zrobienie zakupów
-przypomnij od której gdziny jest otwrty sklep
-podaj informacje gdzie zostawiłeś/aś pieniądze.

1

Odpowiedzi

2009-11-23T11:23:44+01:00
TEKST ANGIELSKI
Mary, I have to go to work.
Please Make a shopping list on your refrigerator.
Only you have to find a moment to 17.00.
The money I left in the third drawer of the dresser.
Hurry up for 2 hours shut!

TEKST POLSKI
Mary , muszę wyjść do pracy.
Proszę cię Zrób zakupy , listę masz na lodówce .
Tylko musisz znaleźć chwilę do 17.00 .
Pieniądze zostawiłam w trzeciej szufladzie w komodzie .
Pospiesz się za 2 godziny zamykają !
2 5 2