Odpowiedzi

Koło wielkie kuli ma pole powierzchni równe 12 "pi".Jaką objętość ma ta kula?
Πr²=12Π
r²=12
r=2√3
V=4/3 Πr³
V=4/3Π*(2√3)³
V=4/3Π*8*3√3
V=32Π√3
51 4 51
Koło wielkie kuli ma pole powierzchni równe 12 "pi".Jaką objętość ma ta kula?

√12 = 2√3 - promień kuli

V=4/3πR³

V=4/3π*(√12)³
V=4/3π*12√12
V=4/3π*12*2√3
V=4/3*24√3π
V=32π√3
30 4 30