Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T12:11:21+01:00
Karpaty- łańcuch górski w środkowej Europie (jeden z największych w tej części świata), ciągnący się łukiem przez terytoria Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Rumunii i Serbii. Najwyższy szczyt Gerlach ma wysokość 2655 m n.p.m.


Sudety-łańcuch górski na obszarze południowo-zachodniej Polski i północnych Czech, stosunkowo niewielki skrawek znajduje się w Niemczech; najwyższy szczyt Śnieżka, 1602 m n.p.m.; są najwyższą częścią Masywu Czeskiego oraz najwyższymi górami Czech. Ciągną się od Doliny Łaby po Bramę Morawską. Od północnego wschodu obcięte są wyraźnym uskokiem - uskokiem sudeckim brzeżnym od Przedgórza Sudeckiego. Północna granica z Niziną Śląsko-Łużycką na linii Złotoryja - Bolesławiec - Zgorzelec jest umowna. Również południowa granica na obszarze Czech i Moraw jest dość zawikłana.
4 5 4
2009-11-23T12:24:08+01:00
KARPATY
Są to góry ciągnące się łukiem od Rumunii po Polskę.W części należącej do Polski dzielą się na Zewn. Karpaty Zachodnie i Wschodnie.(Beskidy,Pogórze Karpackie)oraz Centralne Karpaty Zachodnie(Tatry i Podhale);utworzyły się w fałdowaniu alpejskim w trzeciorzędzie;Tatry,najwyższy masyw Karpaty dzielą się ze względu na budowę geologiczną na Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie
SUDETY
To góry w pd.-zach.części Polski i pn.części Czech;stanowią stare,kilkakrotnie fałdowane i wypiętrzone pasmo górskie o budowie zrębowej.budują je głównie skały metamorficzne z najstarszych okresów geologicznych.Ciągną się na długość około 300 km i są tylko częściowo położone na terenie Polski.Dzielą się na Sudety Zachodnie Środkowe i Wschodnie.
4 5 4
2009-11-23T12:47:32+01:00
SUDETY-położone są w południowo zachodniej Polsce.!
mają złożoną budowę geologiczną.
to Polskie Klondike.
sudety dzielą sie na podgórze sudeckie,pogórze zachodniosudeckie,sudety zachodnie,sudety środkowe sudety wschodnie.
2 3 2