1.Który ze związków chemicznych:tlenek glinu (Al(dwa)O(trzy) czy tlenek miedzi (I) (Cu(dwa)O) ma większą zawartość procentową metalu (procent masowy)?Wykonaj obliczenia. Wzór-Cp(stężenie procentowe=ms(masa substancji) (razy) 100% : (podzielić czyli kreska ułamkowa) przez mr (mase roztworu)

2

Odpowiedzi

2009-05-18T14:13:42+02:00
AL2O3 AL=27u AL2=54u
O=16u O3=48u

razem - 102u
Al - 54u

(54u * 100%)/102u = 53%
CU2O CU=64u CU2=128u
O=16u

razem - 144 u
Cu - 128u

(128u * 100%)/144u = 89%

Większą zawartość ma tlenek miedzi
148 4 148
2009-05-18T14:15:31+02:00
Moim zdaniem tu nie chodzi o to. jak sama napisałaś chodzi o procent masowy, więc trzeba obliczyć ile procent każdego ze związku stanowi masa metalu - dla tlenku glinu waga glinu, dla tlenku miedzi - masa miedzi, więc ten wzór jest niepotrzebny. oto moje rozwiązanie :
masa Al2O3 = 2 * masa Al + 3* masa 0 = 2*27u + 3*16u = 54u + 48u= 102u, masa metalu (glinu) = 54u, więc 102u - 100% a 54u - x, x = 54u*100% / 102u
x = w przybliżeniu 53%, tak więc metal stanowi 53% związku.

masa Cu2O = 2* masa Cu + masa 0 = 2*64u + 16u = 128u + 16u = 144 u
masa metalu (miedzi) = 128u, 144u - 100% a 128u - x, x =128u * 100% / 144u,
x = w przybliżeniu 89%, tak więc metal stanowi 89% związku
53% < 89%, tak więc większą zawartość procentową metalu ma tlenek miedzi (I).
59 3 59