Kultura antyczna

1.Wskaż dwie odpowiedzi zawierające definicję mitu:
-Opowieść sakralna wyjaśniająca przez alegorię i symbol pochodzenia świata,bogów i ludzi:
-Święta opowieść o tym ,co działo się na początku czasu,służąca jako model wszelkiej ludzkiej działalności:
-Opowieść ludowa utrwalona i przekazywana w tradycji ustnej:
-Opowieść o życiu ludzi i zwierząt zakończona morałem:
-Utwór pisany prozą lub wierszem,którego bohaterami są najczęściej ludzie i przedmioty:
2.Uzupełnij (precyzyjnie)
-Nike jest archetypem .....................
-Prometeusz jest archetypem ..........................
-Penelopa jest archetypem ....................
-Dedal jest archetypem..........................
3.Prometeusz stworzył z gliny człowieka.Duszę dał mu z ognia niebieskiego, którego parę iskier ukradł z rydwanu słońca.
Podany tekst to fragment mitu(zaznacz)
-teogonicznego
-antropogenicznego
-kosmogonicznego
-genealogicznego
4.Podaj co najmniej 4 cechy tragedii antycznej na przykładzie ,,Króla Edypa``.
-.......................................................................
-........................................................................
-.......................................................................
-......................................................................
5.Jakie refleksje dotyczące ludzkiego życia zawarte są w poniższej pieśnij chóru z tragedii,,Król Edyp``.?
O śmiertelnych pokolenia!
Życie wasze, to cień cienia.
Bo któryż człowiek więcej tu szczęścia zażyje
Nad to, co w sennym rojeniach uwuje,
Aby potem z biegiem zdarzeń
Po snu chwili runąć z marzeń.
Los ten,co ciebie,Edypie,spotyka,
jest mi jakby głosem żywym,
Bym żadnego śmiertelnika
Nie zwał już szczęśliwym.
-.............................................
-..............................................
-...............................................
7.Podaj co najmniej 5 cech eposu antycznego(na przykładzie ,,Iliady``.)
-................................................................
-...............................................................
-...............................................................
-................................................................
-...............................................................
8.Dokonaj analizy poniższego porównanie homeryckiego
Ale gdy ujrzał go znów Parys do bogów podobny,
Jak się przed szyki wysunął do boju,struchlało w nim serce:
Cofnął się,w lęku przed śmiercią ,w bezpieczne szeregi rodaków .
Jak gdyby ktoś węża zobaczy w lesistym górskim wąwozie,
Nogi się pod nim zastrzęsą i w tył odskoczy strwożony,
Uciekając, skąd przyszedł,a bladość pokryje mu lica,
Tak parys podobny do bogów przed synem Atreja (Menelaosem)
Zadrżał i skrył się w szeregi trojańskich dumnych rycerzy.
podmiot,istota lub czynność porównywana ............................................................................................................................
podmiot,istota lub czynność do której porównujemy ...............................................................................................................
elementy podobieństwa .....................................................................................................................................................
9.Wskaż odpowiedż poprawnie określającą temat ,,Iliady``.
-porwanie Heleny
-10-letnia wojna pod Troją
-Gniew Achillesa
10.Uzupełnij tabelę.Dopisz termin ,wywodzący się z kultury antycznej lub podaj jego definicję
Terminy związane
z kulturą antyczną Wyjaśnienie ich znaczenia
filozofia antyczna
filozofia podstawa,którą charakteryzuje lekceważenie ,a nawet pogarda dla powszechnie
uznawanych norm i wartości;
epikureizm ....................................................................................................................
carpe diem ..........................................................................................................................
tragedia antyczna
stasimon .............................................................................................................................
wina tragiczna ...................................................................................................................
11.Które zdanie najpełniej oddaje istotę stoicyzmu;
-stoicyzm to dystans wobec złych i dobrych zrządzeń losu
-stoicyzm to przede wszystkim umiar w radości ;
stoicyzm to unikanie cierpienia
12.Podaj przykłady funkcjonowania frazeologii mitologicznej w języku polskim.(wg.wzorca)
powiedzenie/termin wyjaśnienie
pięta Achillesa słaby punkt czegoś, słaba strona
1.
2.
3.

1

Odpowiedzi

2009-11-23T14:26:17+01:00
1,-Opowieść sakralna wyjaśniająca przez alegorię i symbol pochodzenia świata,bogów i ludzi:
3.-antropogenicznego
4.-zasada trzech jedności
-decorum-wymóg odpowiedzialności stylu do gtunku
-wystepowanie chóru
-bohaterowie nie podlegają transformacją , nie popadaja w skrajne aluzje emocjonalne
7,-rozbudowany utwór
-opis scen batalistycznych
-inwokacja
-porównanie homeryckie
-epitety stałe
-narrator wszechwiedzący ,obiektywny, ujawnia sie w inwokacji
9,Gniew Achillesa
10,epikureizm- kierunef filozoficzny zapoczatkowany przez Epikura
carpe diem - chwytaj dzień
stasimon- komentarz chóru
wina tragiczna-szczególna sytuacja egzystencjalna
11,-stoicyzm to przede wszystkim umiar w radości


1 3 1