W poprzednim ćwiczeniu miałam wypisać regiony świata gęsto zaludnione i słabo zaludnione wypisałam: gęsto zaludnione: Azja ,zachodnia część afryki,Europa,Holandia a w słabo zaludnionej: Europa ,Islandia,ameryka południowa,Australia wraz z oceanią .
i do tego mam takie zadanie :
Wymień czynniki które zdecydowały o dużej lub małej gęstości zaludnienia obszarów wybranych w poprzednim cwiczeniu. Regiony gęsto zaludnione : Pomocy i słabo zaludnione PomóżciEe!!! ;D

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T13:22:07+01:00
Gęsto dlatego ze są to kraje słabo rozwinięte w duzej mierze jeszcze rolnicze o małej świadomosci społecznej.
Słabo zaludnione gdyż są to cywilizacje bogate, o gospodarkach rozwiniętych technologicznie i wysokiej świadomosci dlatego ludzie nastawiaja sie na dobrobyt dla własnych dzieci a wiadomo że jak mniej dzieci to mniejsze wydatki i lepszy start w zycie.
2 3 2
2009-11-23T13:28:53+01:00
Nie wiem czy Ci to jakoś pomoże ale mam takie ogólne dane.
Analizując rozmieszczenie ludności na świecie uwidaczniają się ogromne dysproporcje. Ich miarą są wskaźniki gęstości zaludnienia dla poszczególnych kontynentów, krajów, regionów. Przy średniej gęstości zaludnienia w świecie - 41 osób/km2, w Azji osiągnęła ona 107 osób/km2, w Europie - 32osób/km2, w Afryce - 23osoby/km2, w Ameryce Południowej - 18osób/km2, w Oceanii - 3osoby/km2.
Przeważająca część ludności świata koncentruje się na trzech wielkich obszarach: w Azji Południowo-Wschodniej, w Europie Zachodniej i Środkowej oraz w rejonie Wielkich Jezior i wybrzeża Atlantyku w USA i Kanadzie.
Czynniki decydujące o rozmieszczeniu ludności:
- klimat
- odległość od morza
- gleby
- rynki zbytu
- dogodne warunki kooperacji
- istniejąca infrastruktura techniczna
Obszary koncentracji ludności świata:
- ROLNICZE Niz. Chińska, Jawa, delta Gangesu, delta Nilu, rejon Morza Karaibskiego
-PRZEMYSŁOWE Japonia, Europa Zachodnia, płn.-wsch. Stany Zjednoczone
ROLNICZO PRZEMYSŁOWE - kraje Beneluxu, okręg Przyjezierny i Kalifornia w Stanach Zjednoczonych
Obszary o najmniejszej gęstości zaludnienia:
- lasy równikowe, półpustynie, pustynie, tereny wysokogórskie, strefa okołobiegunowa
W krajach rozwiniętych:
przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn(maleje śmiertelność kobiet ze względu na opiekę lekarską i lepsze warunki życia oraz wzrasta śmiertelność mężczyzn ze względu na dużą aktywność zawodową)
Wkrajach słabo rozwiniętych:
przewaga mężczyzn nad liczbą kobiet (większa śmiertelność kobiet ze względu na złe warunki higieniczne, ciężką pracę, dużą liczbę porodów, brak opieki lekarskiej)
3 3 3
2009-11-23T13:51:21+01:00
Na takie rozmieszczenie ludności wpływa wile czynników tj.
Wysokie zaludnienie:
dobre waruki klebowe,
dobry dostęp do wody słodkiej;
Dogodne ukształtowanie terenu;
okres wegetacyjny roślin uprawnych;
Dobrze rozwinięty przemysł;
dobre warunki zycia;
Słabe zaludnienie:
złe warunki glebowe i wodne ;
duże amplitudy temperatur;
krudki okres wegetacyjny lub jego brak np. Anterktyda
wysokośc nad poziom morza;
słaby dostęp do wody pitnej.
3 3 3