1. podkreśl nazwę organizmów jednokomórkowych.
pantorelek, zarodziec, okrzemka, morszczyn, euglena, świdrowiec, ameba

2.wyjaśnij dlaczego chlorella nie jest zaliczana do bakterii.

3. W podanych zdaniach wykreśl błędne informacje.
Symbioza grzybów z korzeniami roślin to MIKORYZA / PASOŻYNTICTWO.
Oplatając korzenie drzew, grzyby UŁATWIAJĄ / UTRUDNIAJĄ im pobieranie wody i składnikówmineralnych.
W zamian otrzymują wytworzony przez rośliny TLEN / POKARM.
Zależność ta sprawia, że rośliny są LEPIEJ / GORZEJ odżywione.

4. Wypisz po 3 przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia grzybów w życiu człowieka.

5. Przyporządkuj odpowiednie cechy do grzybów lub porostów :
- rozmnażanie przez zarodniki
- ciało zbudowane tylko ze strzępek
- ciało zbudowane z komórek grzyba i glonu
- cudzożywność
- przeprowadzanie fotosyntezy
- wskaźniki czystości powietrza.

2

Odpowiedzi

2009-11-23T13:39:15+01:00
Odpowiedzi w załączeniu!
1. podkreśl nazwę organizmów jednokomórkowych.
TO SĄ ORGANIZMY JEDNOKOMÓRKOWE!
pantofelek, zarodziec, okrzemka, morszczyn, euglena, świdrowiec, ameba

2.wyjaśnij dlaczego chlorella nie jest zaliczana do bakterii.
Odp. Chlorella to glon y gromady zielenic i nie jest zaliczana do bakterii ponieważ posiada chloroplast i jądro którego nie mają bakterie.
Bakterie mają tylko nukleoid, czyli substancję jądrową.

3. W podanych zdaniach wykreśl błędne informacje.
TO SĄ POPRAWNE ZDANIA!
Symbioza grzybów z korzeniami roślin to MIKORYZA .
Oplatając korzenie drzew, grzyby UŁATWIAJĄ im pobieranie wody i składników mineralnych.
W zamian otrzymują wytworzony przez rośliny POKARM.
Zależność ta sprawia, że rośliny są LEPIEJ odżywione.

4. Wypisz po 3 przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia grzybów w życiu człowieka.
POZYTWYNE to:
- rozkładają martwą materię organiczną,
- biorą udział w fermantacji alkoholowej,
- wykorzystywane w procesie wytwarzania leków (penicylina)

NEGATYWNE:
- grzyby niszczą plony, zboża, gdy jest wilgotno i ciepło,podowują zgniliznę,
- jako pasożyty roślin uprawnych znacznie obniżają plony,
- wywołują choroby ludzi i zwierząt (grzybicę, zatrucia)

5. Przyporządkuj odpowiednie cechy do grzybów lub porostów :
- rozmnażanie przez zarodniki (GRZYBY)
- ciało zbudowane tylko ze strzępek (GRZYBY)
- ciało zbudowane z komórek grzyba i glonu (POROSTY)
- cudzożywność (GRZYBY)
- przeprowadzanie fotosyntezy (POROSTY)
- wskaźniki czystości powietrza (POROSTY).
18 1 18
2009-11-23T14:47:36+01:00
Zadanie 1.
Pantofelek, Zarodziec, Okrzemka, Euglena, Ameba

Zadanie 2.
Chollera nie jest zaliczana do bakterii, ponieważ ma chloroplast, tzw ciałko zieleni, które zawierają chlorofil pochłaniający światło. Ponad to chollera zamiast substancji jądrowej posiada jądro komórkowe.

Zadanie 3.
Symbioza grzybów z korzeniami roślin to mikoryza.
Oplatając korzenie drzew, grzyby ułatwiają im pobieranie wody i składników mineralnych.
W zamian otrzymują wytworzony przez rośliny pokarm.
Zależność ta sprawia, że rośliny są lepiej odżywione.

Zadanie 4.
Pozytywne znaczenie:
- otrzymywanie penicyliny z pędzlaka.
- fermentacja alkoholowa drożdży jest wykorzystywana do produkcji wina.
- porosty są wskaźnikami zanieczyszczeń.
Negatywne znaczenie:
- powodują psucie się żywności.
- wywołują choroby m.in. pleśnie, grzybice.
- są przyczynami zatruć.

Zadanie 5.
Cechy grzybów:
- rozmnażanie przez zarodniki.
- ciało zbudowane z komórek grzyba i glonów.
- cudzożywność.
Cechy porostów:
- ciało zbudowane tylko ze strzępek
- przeprowadzanie fotosyntezy.
- wskaźniki czystości powietrza.
9 2 9