Na jakiej wys znajduje się jabółko o masie 20dag które posiada energie potencjalną 4/1000J
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kula o masie 2 kg porusza się z prędkością 14 4/10 km/h oblicz jej energie kinetyczną
---------------------------------------------------------------------------------------------
Piłka o masie 160 dag Posiada energie kinetyczną 9J z jaką prędkością toczy się kula
--------------------------------------------------------------------------------------------
Na jaką wys podniesiono młot o masie 15 kg który posiada energie 250 j
------------------------------------------------------------------------------------------
Piłkę o masie 100 g rzucono do góry z prędkością 18 km/h na jaką wys wzniesie się piłka


z góry dziękuje

1

Odpowiedzi

2009-11-23T14:06:40+01:00
1)
Ep = mgh |: mg
h = Ep / mg

m = 20 dag = 0,2kg
g = 9,81 ale w przybliżeniu 10
h = (4/1000)/(0,2*10) = 1/500 m

2)

Ek = ½ * m * v²
Ek = ½ * 2 * 14,4² = 207,36 J

3)
m = 160 dag = 0,16 kg
Ek = 9J
V = ?
Ek =½ * m * v² |: m/2
2Ek / m = v²
v = pierwiastek(2Ek / m) = 3,35 m/s

4)
Ep = mgh |: mg
Ep/mg = h
g ≈ 10
h = 250/(15*10) = 1⅔ m

5)
Ep = Ek
mgh = ½ * m * v² // M się skróci
gh = ½ v² |: g
v = 18 km/h = 5 m / s
h = v²/2g = (5m/s)^2 /20m/s^2 =1,25 m