Odpowiedzi

2009-11-23T13:42:28+01:00
Równoleżnik:
Okrąg powstały wskutek przecięcia powierzchni kuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do jej osi.
Południk:
Południk geograficzny to półelipsa na powierzchni Ziemi, która łączy oba bieguny kuli ziemskiej.
południk- linie w kształcie półokręgów łączące bieguny Ziemi. wyznaczają kierunek północ południe. wszystkie mają jednakową długość.południk 0 i 180 stopni dzielą kule ziemską na dwie części wschodnią i zachodnią
2009-11-23T13:47:15+01:00
Południk geograficzny to półelipsa na powierzchni Ziemi, która łączy oba bieguny, o dł. ok. 20 000 km, wyznaczająca kierunek północ-południe i przecinająca prostopadle równik.

Równoleżnik - okrąg powstały wskutek przecięcia powierzchni kuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do jej osi. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik, który ma 40 075 km długości. Równik dzieli kulę ziemską na dwie półkule - północną i południową. Podstawowe równoleżniki to: równik, zwrotnik Raka i zwrotnik Koziorożca a także koło podbiegunowe północne i południowe. Równoleżniki mają różne długości, w zależności od szerokości geograficznej.
4 3 4