Odpowiedzi

2009-11-23T13:40:39+01:00
Sokrates, podobnie jak sofiści i większość ludzi jego epoki, zajmował się tylko człowiekiem. W człowieku zaś interesowało go jedynie to, co uważał za najważniejsze, a zarazem mogące być przedmiotem reformy i ulepszenia: "Zajmował się" - jak podaje Arystoteles - "jedynie sprawami etycznymi, całą zaś przyrodą nie zajmował się wcale". Mówił, że drzewa niczego nie mogą go nauczyć, uczą natomiast ludzie w mieście. I pracował na dwóch tylko polach: na polu etyki oraz logiki, którą uważał za niezbędną dla etyki.
2009-11-23T13:46:17+01:00
Sokrates, podobnie jak sofiści i większość ludzi jego epoki, zajmował się tylko człowiekiem. Mówił, że drzewa niczego nie mogą go nauczyć, uczą natomiast ludzie w mieście.

bY Jusiu :)
2009-11-23T13:57:36+01:00
Jeden z najwybitniejszych myślicieli epoki, nauczyciel Platona. Uznawała istnienie absolutnego dobra (którym była według filozofa doskonałość osobista) i absolutnej prawdy, które można poznać za pomocą tzw. żywego dialogu. Stworzył pojęcie cnoty, którą utożsamiał ze szczęściem, świadomością dobra i zła. Twierdził, że zachowanie cnoty jest gwarancją doskonałości i moralnego postępowania.