Odpowiedzi

2009-11-23T14:17:13+01:00
KOMIZM (z grec.komikós=komiczny) jest to właściwość pewnych zjawisk życiowych i uczestniczących w nich osób, która wywołuje wesołość, śmiech

i rozbawienie. Reakcja powstała w wyniku komicznej sytuacji wyklucza silne emocje negatywne: lęk, odrazę, agresję itp. Niektórzy badacze tego zjawiska posługują się nazwą śmieszność w odniesieniu do życiowych przejawów komizmu, a nazwę komizm odnoszą tylko do kategorii estetycznych, zjawisk charakterystycznych dla sztuki.

Jako kategoria estetyczna komizm wykształcił się już w starożytności. Jego przyczyn szukano od początku w niezgodności między oczekiwaniem a osiągnięciem, między kontekstem a szczegółem, między pozorem a prawdą o rzeczywistości. Arystoteles, opisujący tę kategorię, uważał, że komizm wynika z przyczyn obiektywnych ? z właściwości komicznego obiektu, jak i subiektywnych- nastawienia odbiorcy.

Większość badaczy uważa, że komizm rodzi się z ujawnienia jakiejś oczywistej niedorzeczności, niecelowości, nonsensu. Jako komiczną możemy także odczuwać sprzeczność między sytuacją a reakcjami postaci, reakcjami postaci a językiem, jakim się posługują, między tym, co wzniosła, a tym, co niesie.

Komizm może łączyć się również z poczuciem wyższości, bezpieczeństwa obserwatora, który śmiechem reaguje na czyjeś niepowodzenia nie mające charakteru tragicznego. Polega też często na degradacji, obniżeniu wartości tego, co wzniosłe, nietykalne, na odwróceniu ról i hierarchii wartości. Bywa reakcją na automatyzm, mechanizację, uprzedmiotowienie humanistycznego świata, co z definicji sprzeczne jest z rozumieniem życia

i człowieka.

Komizm pełni funkcje ludyczne, zabawowe, ale także dydaktyczne: kształtuje opinie, ośmiesza pewne zachowania, uwalnia również od lęków, oswajając z rzeczywistością, uczy zdrowego dystansu wobec naszych niedoskonałości i niedoskonałości świata.

Tradycyjnie wyróżnia się: komizm postaci, sytuacji

i komizm słowny. Żadna z tych kategorii nie występuje jednak osobno, np. komizm słowny zawsze powiązany jest z sytuacją i charakterem działającej postaci.

Komizm sytuacyjny konstruował zabawne lub ośmieszające sytuacje. Autorzy w swych utworach literackich. bardzo często piętrzyli niefortunne, niezwykłe przypadki i zachowania bohaterów wymuszając tym samym na nich zachowanie śmieszne i komiczne. Komizm sytuacyjny wykorzystywany bywa często w rozrywkowych komediach intrygi, stanowi także fundament gagów filmowych.

Komizm postaci wyposaża bohatera w takie cechy , które wywołują śmiech. Komizm ten polega na umiejętnym dobieraniu typów bohaterów w taki sposób, aby wyolbrzymieniu i uwypukleniu uległy pewne określone cechy charakteru; na przykład głupota, naiwność czy chciwość. Widza bawi już sama kreacja bohatera, będąca czasem karykatura, jak również zderzenie różnych typów charakterologicznych lub perypetie wynikające z charakteru danej osoby.

W komiźmie słownym najczęstszym środkiem wyrazu jest żart, dowcip, jaki pada ze sceny, często są to również zabawne dialogi bohaterów, cięte riposty czy żartobliwe powiedzonka.
47 4 47
2009-11-23T14:23:56+01:00
Komizm postaci- przejawia się najczęściej w wyglądzie zewnętrznym i/lub zachowaniu postaci

komizm słowny- wyraża się w odpowiednio prowadzonym dialogu albo w wywołujących wesołość zwrotach i zestawieniach słów

komizm sytuacyjny- polega na tworzeniu między bohaterami zabawnych dla odbiorcy układów zdarzeń i sytuacji

np.: komiksy Garfielda

"żona modna"
satyry i bajki krasickiego
36 4 36