Pomagam małemu bracie, a mi nie chce sie myśleć
zadanie 1.
napisz podane zdania, używając czasowników w czasie przeszłym i przyszłym.:
1.Hania pociesza Halinkę.
2.Dorota rozmawia z Bartkiem.
3.Hubert pokazuje misiowi robota.
4.Mama rozmawia z dziećmi.
zadanie.2
do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne, w których ,ż' wymieni się na ,z" lub ,g'.
pokażę, bo-
odważny, bo-
uważny, bo-
wiąże , bo-
dróżka, bo-
mażę, bo-
dzięki

3

Odpowiedzi

2009-11-23T14:24:31+01:00
Zad.1.
1. przeszły - Hania pocieszała Halinkę.
przyszły - Hania będzie pociaszała Halinkę.
2. przeszły - Dorota rozmiawiała z Bartkiem
przyszły - Dorota bedzie rozmawaiala z Bartkiem.
3. przeszły - Hubert pokazywał misiowi robota.
przyszły Hubert bedzie pokazywał misiowi robota.
4. przeszły - Mama rozmawiala z dziećmi.
przyszły - Mama bedzie rozmawaiala z dziecmi.

zad.2.
pokaże - pokazac
odwazny - odwaga
uwazny - uwaga
wiaze - wiazac
drozka - droga
mazę - mazac
podzro ;*
2009-11-23T14:25:26+01:00
Zad. 1

1. Hania pocieszała Halinkę.
Hania pocieszy Halinkę.
2. Dorota rozmawiała z Bartkiem.
Dorota porozmawia z Bartkiem.
3.Hubert pokazywał misiowi robota.
Hubert pokaże misiowi robota.
4. Mama rozmawiała z dziećmi.
Mama porozmawia z dziećmi.

Zad. 2

pokażę , bo pokazać
odważny , bo odwaga
uważny , bo uwaga
wiąże , bo wiązać
dróżka , bo droga
mażę , bo mazać
2009-11-23T14:26:56+01:00
Hania pocieszała Halinkę.
Hania pocieszy Halinke
Dorota rozmawiałą z Bartkiem.
Dorota będzie rozmawiała z Bartkiem.
Hubert pokazywał misiowi robota.
Hubert będzie pokazywał misiwi robota.
Mama rozmawiała z dziećmi.
Mama będzie rozmawiała z dziećmi.

Pokażę-pokazać
odważny-odwaga
uważny-uwaga
wiąże-wiązać
drożka-droga
maże-mazanie