Wiedząc, że "normalna" (przed wdechem) pojemność płuc człowieka wynosi V1=4,5 dm3, proszę obliczyć ciśnienie jakie wytworzy się w płucach, gdy zwiększą one swą pojemność (bez zaczerpnięcia powietrza) do V2=5,5 dm3 (ciśnienie początkowe: 1,013105N/m2). Przyjąć, że pomiarów dokonano w warunkach izotermicznych oraz, że powietrze jest gazem doskonałym, a jego ilość w płucach w czasie pomiarów jest stała.

1

Odpowiedzi

2009-05-18T15:37:03+02:00
Przemiana izotermiczna
p₁v₁=p₂v₂

p₂=p₁v₁/v₂
podstaw i masz wynik (nie musisz zamieniac dm3 bo Ci się skrócą)