1. Niech się stanie światłość (hasło epoki oświecienia). wyjaśnić znaczenie

2.Przedstawione niżej schematy obrazuj.ą organizacje władz i społeczeństw dwóch państw: monarchii absolutnej i państwa wf propozycji Montekiusza. Pokoloruj ten shemat który odpowiada poglądom myślicieli oświecenia.
Władza
władza w rękach władcy/ ustawodawcza wykonawcza sądownicza
Społeczeństwo
szlachta,duchowieństwo - stany uprzywilejowane; reszta społeczeństwa (chłopi, mieszczaństwo) pozbawiona wielu praw / wszyscy obywatele równi wobec prawa, mają wpływ na wybór władz

3
Ułóż chronologicznie wydarzenia, wpisując odpowiednie litery do schematu tak, aby postał ciąg przyczynowo-skutkowy.
A.Ogłoszenie Deklaracji niepodległości i utworzenie Stanów Zjednoczonych
B.Niezadowolenie mieszkańców kolonii brytyjskich z powodu ograniczania ich praw i rozwoju gospodarczego
C.Zwycięstwo w wojnie o niepodległość i uchwalenie pierwszej naświecie konstytucji
D. Wojna o Niepodległość Stanów Zjedoczonych przy licznym udziale ochotników, w tym Polaków

4.Porównaj flagi amerykańskie. O czym świadczą różnice
1z 1777 r. (13 gwiazdek)
2 z 1818 (20gwiazdek)
3flaga współczesna

1

Odpowiedzi

2009-11-23T14:50:53+01:00
1. Znaczenie tego hasła jest metaforyczne. Chodzi o "rozjaśnienie" umysłów, rozwianie wszelkich wątpliwości. W epoce oświecenia szczególnie dbano o wykształcenie i wiedzę, "odrodzono" się po baroku.
2. Władza:
władza w rękach władcy- monarchia absolutna
ustawodawcza wykonawcza sądownicza- Montekiusz
Społeczeństwo:
szlachta,duchowieństwo - stany uprzywilejowane; reszta społeczeństwa (chłopi, mieszczaństwo) pozbawiona wielu praw- monarchia absolutna
wszyscy obywatele równi wobec prawa, mają wpływ na wybór władz- Montekiusz
3. B, D, C, A
4. W każdym przypadku liczba gwiazdek symbolizuje ilość stanów w USA.
24 4 24