ZADANIA SĄ W PODRĘCZNIKU NA STRONIE 107 (SPRAWDŹ czy umiesz) w klasie 1 GIMNAZJUM Proszę o działania.. DAJE 5/5 !


1.Dwa boki trójkąta mają długość 6cm i 11cm.Trzeci bok tego trójkąta na pewno nie może miec długosci:
A.6cm
B.11cm
C.15cm
D.17cm
2.Jaką długość ma bok AC trójkąta ABC?
A.3
B.4
C.5
D.nie wiadomo
3.W każdym trójkącie prostokątnym:
A.wszystkie kąty są ostre
B.każdy kąt ma inną miarę
C.suma miar kątów ostrych wynosi 180 STOPNI
D.suma miar kątów ostrych wynosi 90 STOPNI

2

Odpowiedzi

2009-11-23T14:50:09+01:00
1. D) 17
Dlaczego? Ponieważ wiemy to z warunku trójkąta, który mówi nam, że suma długości ramion musi być większa od długości podstawy. Zatem
6+11=17
6<17
11<17
15<17
17=17 więc taki trójkąt nie może istnieć.

2. Nie było do tego zadnego rysunku? Bo jak narazie to za mało danych do tego więc odpowiedz. D) nie wiadomo

3. D) suma miar kątów ostrych wynosi 90 STOPNI
Skoro jest to trójkąt prostokątny to jeden z kątów musi mieć prosty czyli 90stopni. Suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180st.
Zatem 180st-90st=90st => suma dwóch pozostałych kątów ostrych musi być równa 90st.
8 3 8
2009-11-23T15:09:39+01:00
1.D
2.D
3.D

Akurat tak wyszło :)
5 3 5