Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T14:48:33+01:00
Cecy charakterystyczne eposu:
*wierszowana forma;
*podział na części, pieśni i księgi będące samodzielnymi całościami;
*stałe elementy kompozycyjne, np. inwokacja (rozwinięta apostrofa będąca bezpośrednim zwróceniem się do Boga lub bóstwa z prośbą o natchnienie);
*wielowątkowość, liczne opisy i dygresje (odejście od gł. wątku;tematu);
*wszechwiedzący i obiektywny narrator;
*bardzo rozbudowane opowiadania zwane homeryckimi (człon drugi, porównujący, staje się samodzielnym obrazem poetyckim),
*stałe epitety, czyli takie, które tworzą trwałe związki frazeologiczne z określanym wyrazem, np. gromowładny Zeus, siwooka Atena, rączonogie konie Jutrzenki, różanopalca Eos;
*umieszczenie akcji w momencie przełomowym dla opowiadanych wydarzeń
*ukazanie ingerencji bogów w losy bohaterów
2 3 2
2009-11-23T14:53:03+01:00
Cechy eposu :
1.posiada fabułę
2.należy do epiki
3. pisan jest heksametrem (linia metryczna wiersza)
4. posiada rymy
5. zaczyna się od inwokacji ( rozbudowana aspostrofa)
6. bohater zbiorowy
7.rozbudowane tło społeczno -obyczajowe
8.środki stylistyczne:epitety, porownania homeryckie (rozbudowany człon do ktorego porównujemy)