Odpowiedzi

2009-05-18T15:40:08+02:00
A+b=45
0,25*a+0,33b=10
11,25-0,25b+0,33b=10
0,08b=-1.25
b=16 po zaokrągleniu
a=29
2009-05-18T15:44:35+02:00
X+y=45
x=45-y
1/4x+1/3y=10, teraz sprowadzamy do wspólnego mianownika
3/12x+4/12y=10
3/12(45-y) + 4/12y =10
135/12 - 3/12y + 4/12y = 10
1/12y = 120/12(czyli 10) - 135/12
1/12y = - 15/12 : 1/12
y = -15/12 * 12
y = -15
x = 45 -y
x = 45-(-15)
x = 60
2009-05-18T15:54:11+02:00
X+y=45 stąd (*) y=45-x;
drugie równanie to:
25%x+1/3y=10;
1/4x+1/3y=10 /razy 12;
3x+4y=120-wstawiamy teraz za y (45-x) i mamy :
3x+4(45-x)=120;
3x+180-4x=120;
-x=120-180;
-x=-60;
x=60; powracamy doy;
y=45-x=45-60=-15;
odp. szukane liczby to :-15;60.