Odpowiedzi

2009-11-23T14:53:10+01:00
Vo=0
h=40m
g=ok.10m/s^2

Vk=gt
h=(gxt^2)/2

t=√(2h/g)
t=√(80/10)
t=√8=2√2

Vk=10x2√2=20√2
2009-11-23T14:54:20+01:00
Końcowa E kinetyczna jest równa poczatkowej E potencjalnej
Ek=Ep
1/2*mv^2=mgh
1/2v^2=gh
v^2=2gh
(nie wiem, czy masz to napisane czy nie, zakladam, że g=10 m/s^2 ;p)
v^2=2*10*40
v^2=2*400
v=20√(2)

początkowa v=0, koncowa v=20√(2)
średnia v= 10√(2) m/s
v=h/t
t=h/v
t=40: 10√(2)= 4:√(2)=2√(2) s