Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T15:11:25+01:00
Dysocjacja wodorotlenku sodu:

NaOH → Na+ + OH-

Masa molowa NaOH = 40 g

Liczymy, jaką masę będą miały jony OH- powstałe w wyniku dysocjacji 5 g NaOH:

40 g NaOH----------------------------------17 g OH-
5 g NaOH----------------------------------- x (g OH-)

Po przemnożeniu "na krzyż" mamy x = 2,125 g jonów OH-.

Te jony będą substancją rozpuszczoną:

masa subst. rozpuszczonej = 2,125 g

masa roztworu = masa wody + masa wodorotlenku = 195 g + 5 g = 200 g

Liczymy stężenie procentowe (Cp) jonów OH-:

Cp = 2,125 g * 100 % / 200 g ≈ 1,06 %

Pozdro))