Odpowiedzi

2009-11-23T15:03:33+01:00
W wielu rejonach świata powszechnym zjawiskiem jest głód. Przyczyny głodu mogą być naturalne(np. niedobory wody, klęski żywiołowe ) lub wywołane przez człowieka(np. wojny, wysoki przyrost naturalny). W oceanie Organizacji Narodów Zjednoczonych na całym świecie z powodu głodu i niedożywienia cierpi 815 mln ludzi.