Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T15:05:57+01:00
HCl - Chlorowodór,inaczej kwas solny

zastosowanie:
Kwas solny służy jako odczynnik chemiczny w laboratorium. Jest jednym z najważniejszych kwasów w przemyśle. Wykorzystuje się go między innymi do oczyszczania powierzchni metali oraz ekstrakcji rud. Ponadto, wraz z kwasem azotowym tworzy wodę królewską - roztwór, który roztwarza nawet złoto. Znajduje tez zastosowanie w przemyśle włókienniczym, tworzyw sztucznych, sztucznych grabarstwie, cukrownictwie, cukrownictwie przemyśle farmaceutycznym, przy produkcji barwników.
Prekursor narkotyków
2009-11-23T15:20:16+01:00
Jest to kwas wodorotlenowy (tak zwany solny)
wzór strukturalny:
H - Cl
otrzymywanie:
H₂ + Cl₂ → 2 HCl
(chlorowodór gazu) HCl + H₂O → HCL(kwas chlorowodorowy (ciecz))
O tym ,że powstał kwas informuje nas czerwone zabarwienie oranzu metylowego
Właściwości:
-dymi po otwarciu butelki
-ciecz bezbarwna
-cięższ od wody
-rozpuszczalna w wodzie
-wodny roztwór ma odczyn kwaśny
-reaguje z metalami(wydziela sie gaz)(jest to wodór gdyż spala sie z charakterystycznym dźwiękiem)
-jest żrący
-niszczy papier,drewno,cukier,materiał
-występuje w soku żołądkowym ssaków
Zastosowanie:
-przemysł farmaceutyczny
-tworzywa sztuczne
-do farb
2009-11-23T15:20:22+01:00
HCl Kwas chlorowodorowy

Zastosowanie
Kwas chlorowodorowy można otrzymać ze stężonego roztworu kwasu siarkowego (VI) i soli kamiennej, Stąd pochodzi nazwa ,,Kwas solny'', która przyjeła się i jest bardzo często stosowana. Kwas solny jest używany jako odczynnik chemiczny w laboratorium. Stosuje się go również m.in. w przemysłach : chemicznym, włókienniczym, farmaceutycznym, tworzyw sztucznych , a grabarstwie, cukiernictwie, produkcji barwników