Każdej liczbie naturalnej przyporządkujemy jej resztę z dzielenia przez 5.
a) Podaj kilka argumentów oraz odpowiadające im wartości
b)Podaj trzy argumenty, dla których wartość tej funkcji wynosi 2.
c)Określ zbiór wartości tej funkcji.
d)Jakimi liczbami są miejsca zerowe tej funkcji?

2

Odpowiedzi

2009-11-23T15:07:14+01:00
A) 1 =1
7=2
12=2
33=3
59=4
b)7 , 12 , 22
c) ZW={0,1,2,3,4}
d) są to wielokrotnosci liczby 5

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T15:11:29+01:00
A)
x=0 y=0 (jesli zbiór N zawiera 0)
x=1 y=1
x=2 y=2
x=3 y=3
x=4 y=4

x=5 y=0

x=6 y=1
x=7 y=2
itd...

b)
x=2 y=2
x=7 y=2
x=12 y=2

c)ZW={0,1,2,3,4}

d) miejscami zerowymi są wielokrotności liczby pięć

x₀=5k; k∈N