Odpowiedzi

2012-06-28T15:08:11+02:00

wodorotlenek sodu NaOH

właściwości:

-substancja stała o barwie białej

- bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie (wydziela się ciepło)

- silnie higroskopijny, śliski w dotyku

- wodny roztwór pochłania tlenek więgla IV z powetrza

- wodny roztwór to zasada o silnie żrących właściwościach

 

zastsowanie i znaczenie:

- wyrób mydeł toaletowych

- wyrób szkła

- produkcja detergenów i barwnikó

- składnik różnych płynów czyszczących i wybielaczy w postaci roztworu wodnego

- składnik preparatów i płynów stosowanych do udrażniania rur kanalizacyjnych

- procesy uzadatniania wody dla celów przemysłowych

- rafinacja ropy i olejów mineralnych

 

otrzymywanie: 2 Na + 2 H2O -> 2 NaOH + H2 lub Na2O + H2O -> 2 NaOH

wzór kreskowy: Na-O-H

 

wodorotlenek potasu KOH

właściwości:

takie same jak wodorotlenek sodu ;)

 

zastosowanie i znaczenie:

- produkcja szarego mydła

- wyrób szkła

- składnik preparatów i płynów stosowanych do udrażniania rur kanalizacyjnych

- środek suszący i bielący w polografii

- pochłanianie CO2

- rytownictwo

 

otrzymywanie: 2 K + 2 H2O ->  2 KOH + H2 lub K2O + H2O -> 2 KOH

wzór kreskowy: K-O-H

 

2 5 2