Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T15:11:09+01:00
Sparta leżała w południowej części Połwyspu Peleponeskiego w krainie zwanej Lakonią. Była największą polis grecką.
Za twórce ustroju Sparty uważa się Likurga, który żył w IX w. przed Chr., był więc także twórcą pierwszego ładu prawnego w Grecji. Sparta jako jedyna w Grecji zachowała instytucję monarchii - panowało w niej dwóch królów jednocześnie. Zakres ich władzy był jednak niewielki, pełnili funkcje kapłańskie i dowodzili wojskiem. Faktycznie Sparta była polis oligrachiczną, głow decydujący w państwie miała rada, zwana geruzją. Tworzyło ją 28 obuwateli - starszych, doświadczonych, co najmniej 60-letnich - oraz obaj krówlowie. Nie oznacza to, że zwykli obywatele nie mieli nic do powiedzenia - najważniejsze sprawy geruzja przekazywała do decyzje zgromadzeniu ludowemu, Tworzyli je pełnoprawni obuwatele, czyli tacy, którzy ukończyli 30 lat.
1 1 1
2009-11-23T15:11:57+01:00
W sparcie obowiązywał ustruj demokratyczny.Ten ustruj sprawdzał się w sparcie.
2009-11-23T15:19:17+01:00
Rządy w Sparcie opierały się na surowych prawach ogłoszonych przez legendarnego przywódcę Spartan, Likurga. Na czele państwa stało dwóch królów jednocześnie. podczas pokoju sprawowali władzę w bardzo ograniczonym stopniu, a w trakcie wojny byligłównymi dowódcami armii. Oficjalna władza w Sparcie należała do wszystkich obywateli, tworzących zgromadzenie ludowe. W rzeczywistości zaś państwem rządziła rada starszych- geruzja. składa się ona z 28 obywateli, którzy cieszyli się powszechnym uznaniem i ukończyli 60 lat. Geruzja przygotowywała uchwały, a zgromadzenie ludowe głosowało za ich przyęciem bądź odrzuceniem. Spartanie zatwierdzali jednak prawie wszystkie przedstawione propozycje, ponieważ wychowani byli w posłuszeństwie. Bardzo istotną rolę w państwie odgrywali również eforzy, czyli pięciu urzędników wybieranych na roczną kadencję. Prowadzili oni m.in. politykę zagraniczną sparty, a także nadzorowali wychowanie młodzieży.