Odpowiedzi

2009-11-23T15:16:53+01:00
Dom jest to przestrzeń najbliższa człowiekowi. To najważniejsze miejsce pobytu na ziemi ludzi . Rozumiane bywa szeroko, jako ojczyzna, kraina lat dzieciństwa, ale także jako miejsce najbliższe – mieszkanie i rodzina. Dom tworzą ludzie, atmosfera, która między nimi panuje oraz budynek, w którym mieszkają. Jest on miejscem, które się dobrze zna, to gniazdo, przestrzeń intymna, przyjazna, z którą utożsamia się dzieciństwo. Tu wszystko ma swoje miejsce, jest celowe i sensowne.
2 3 2