Odpowiedzi

2009-05-18T16:10:00+02:00
Marża – stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży (zysk to różnica między ceną sprzedaży, a kosztem pozyskania towaru).

Akcyza - Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne.

Podatek vat - podatek pośredni, obrotowy, który z założenia ma w jak najmniejszy sposób oddziaływać na ostateczną cenę towaru i usługi podlegającej opodatkowaniu (poprzez jego "przerzucalność" na kolejne fazy obrotu).Podstawową stawką jest stawka 22%, dla niektórych towarów i usług przewidziano stawki obniżone: 7% oraz 3% (stawka 3% obejmuje nieprzetworzone produkty rolne[2] a 7% m.in.: leki, książki, zabawki, żywność itp.).

Istnieje również stawka 0%, która obowiązuje przy:

* wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,
* eksporcie towarów.
1 4 1
2009-05-18T16:21:26+02:00
Marża-stosunek zysku do sprzedaży marża brutto- jak zyskowna była sprzedaż danej firmy, uzywa się do niej kosztów bezposrednich czyli wartosć sprzedaży, marża netto- pokazuje jak zyskowna była działalnosć firmy w danym okresie do tej kalkulacji wchodza wszystkie koszta pośrednie jak i bez pośrednie. Marżę mozna liczyć na podstawie sprawozdań finansowych, dla sprzedaży produktów, gdzie można przyporządkować przychodom odpowiednie koszta ze sprzedaży

Akcyza- jest to podatek pośredni nakładany na wyroby spożywcze, stawki wyrażone w kwocie na jednostkę wyrobu, procencie max. ceny detalicznej, procentowe ceny wyrobu

Podatek vat- ma jak w najmniejszy sposób odziaływać na przyszłą cene towaru
stawki: 18% wartość brutto dla towarow i usług objętych 22% stawką, 6,55% dla towarów i usług objetych 7% stawką, 3% wartość brutto dla towaroqw i usług objetych 3% stawką