Ułóż pytania do krzyżówki,odszukaj i odczytaj hasło główne, a następnie napisz jego wyjaśnienie.

1.ROKOSZ
2.ZAPOROŻE
3.ANARCHIA
4.FATYFUNDIA
5.CHMIELNICKI
5.ABDYKACJA
7.LIBERUM VETO
8.KORYBUT
9.MAGNATERIA
10.OLIGARCHIA
11.ELEKCJA
12.ZAMOYSKI

1

Odpowiedzi

2009-11-23T15:27:31+01:00
1. bunt, zbrojne powstanie szlachty.
2. historyczna nazwa terytorium nad dolnym Dnieprem
3. struktura społeczno-polityczna, w której nie ma żadnej ukonstytuowanej władzy.
4. wielkie posiadłości ziemskie w staroż. Rzymie
5. przedwczesne zrzeczenie się przez panującego władzy
7. Z łac. wolne nie pozwalam
8. Michał ........... Wiśniowiecki
9. najwyższa warstwa szlachty w Rzeczypospolitej obojga narodów
10. rządy podobne do dyktatorskich
11. wybór monarchy nie przestrzegający zasad sukcesji dynastycznej to wolna ......
12. polski szlachcic, magnat, sekretarz królewski
2 3 2