Samochód w pierwszej godzinie przejechał 40 km a w następnych dwóch godzinach 90 km.Oblicz prędkość średnią na całej trasie .

Pociąg o długości 100m przejeżdża przez most o długości 50 m z szybkością 18km/h.Jaki czas upłynie od chwili ,gdy lokomotywa wjeżdża na most do chwili ,gdy zjeżdża z niego ostatni wagon ?

Na nieruchome początkowo ciało o masie 2kg zaczęła działać siła wypadkowa o wartości 6N w czasie 3 sekund . Oblicz:
a)przyśpieszenie ciała,
b)prędkość ciała po 3 s,
c)pęd po 3 s,
d)energię kinetyczną jaką uzyska ciało w tym czasie
e)przebytą w tym czasie drogę .

Chłopiec o masie 50 kg biegnący z prędkością 5m/s wskoczył do nieruchomej łódki o masie 30kg. Oblicz prędkość z jaką będzie się poruszał chłopiec wraz z łódką .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T16:24:21+01:00
ZAD 2

S=l1+l2
Vśr=18km/h=5m/s
V=s/t
t=s/v => (l1+l2)/v

t=150/5
t=30s
ODP: OD Chwili wjechania na most lokomotywy, do zjazdu ostatniego wagonu minie 30sekund.

ZAD 1

S1=40km t1=1h
S2=90km t2=2h

Vśr= scał/tcał = (s1+s2)/(t1+t2) = (40+90)/(1+2)= 130/3 = 43 i 1/3 km/h

ODP: Prędkość średnia jest równa 43 i jedna trzecia km/h

ZAD 3

a=FW/m => a= 6/2
a= 3m/s2 - przyśpieszenie.

V=at V=3*3=9 - Prędkość ciała.

S=[a(t*t)]/2 = 27/2 = 13,5 metra.

Punktu c,d niestety nie wiem.