Odpowiedzi

2009-11-23T15:38:42+01:00
Określony przez Likurga ( IX /VIII w. p.n.e.)

Geruzja
1.30 osobowa rada starszych (2 królów i 28 gerontów)
2.powyżej 60 raku życia
3.Wybierane dożywotnio przez Zgromadzenie Ludowe
4.Władza ustawodawcza
5.Wydawali wyroki w ciężkich przestępstwach

2 królów
1.Urząd dziedziczny sprawowany przez dwie rodziny (Agiadów i Eurypontydów)
2.Pełnili funkcje kapłańskie
3.Dowodzili armią w czasie wypraw wojennych

Zgromadzenie Ludowe (apello)
1.Członkowie musieli skończyć 30 lat
2.Przegłosowywało przedstawione przez geruzje ustawy
3.Wybierano eforów i gerontów

Eforowie
1.Wybierani na jeden rok przez Zgromadzenie Ludowe
2.Kontrolowali urzędników i królów
3.5 osób
4.Kierowali finansami i polityką zagraniczną
5.Zwoływali geruzję i Zgromadzenie Ludowe
6.Nadzorowali wychowanie młodzieży
7.Do nich należała administracja
1 5 1
2009-11-23T15:53:09+01:00
Przeprowadzona w XIII wieku p.n.e. przez Likurga reforma rolna doprowadziła do podziału ziemi na kilka tysięcy działek odpowiadających liczbie spartiatów. Po licznych podbojach i utworzeniu przymierza wojskowego, Sparta stała się pierwszą potęgą militarną na Peloponezie. Pełnoprawnymi obywatelami byli tylko spartiaci, potomkowie zwycięskich Dorów. Wolni byli także potomkowie podbitych Achajów- periojkowie, którzy mieszkali wokół Sparty. Zajmowali się oni handlem, rzemiosłem, uprawą roli, musieli uczestniczyć w wojnach i płacić podatki. Nie przysługiwały im żadne prawa polityczne. Heloci (ludność podbita pochodzenia achajskiego i zamieniona w niewolników państwowych), byli przydzielani w określonej liczbie poszczególnym Spartanom wraz z działkami ziemi, na których musieli pracować. Helotę można było bezkarnie zabijać. Urządzano przeciwko nim ekspedycje karne, mające na celu zgładzenie najdzielniejszych jednostek podejrzanych o organizowanie buntów.