Zadaanie1)Żarówka podczas świecenia ma opór równy 484Omów. Ile będzie wynosić moc prądu w tej żarówce, jeżeli podłączymy ją do żródła o napięciu 220V.

Zadanie2) Grzałka elektryczna przystosowana jest do napięcia 120V, przy którym płynie przez nią prąd o natężeniu 2 A. Jaką wartość oporu powinien mieć opornik włączony szeregowo do obwodu grzałki przy podłączeniu jej do sieci elektrycznej o napięciu 220 V, aby grzałka działała tak samo, jak przy zasileniu bez opornika napięciem o wartości 120V

2

Odpowiedzi

2009-11-23T15:36:27+01:00
2.
Rg - oporność grzałki
Rx - oporność dodatkowego opornika
z prawa Oma
Rg = U/I
U = 120V
I = 2A
Rg = 120/2 = 60Ω
Mamy utworzy obwód z opornka dodatkowego Rx , szeregowo z tym opornikiem połączonej grzałki o oporze 60Ω , prąd płynący w obwodzie musi wynosić 2A aby grzałka miała tę samą moc oraz napięcie na obwodzie ma wynosić 220 V , a na grzałce 120V

Rg + Rx = 220/2
Rx = 220/2 - Rg = 110 - 60 = 50Ω
1 5 1
2009-11-23T15:37:20+01:00
1.

R = U/I
I= R/U
484/220 = 2.2


1 5 1