Odpowiedzi

2009-11-23T15:56:26+01:00
1.Paweł Obarecki
a)przyjęcie zwyczajów "elity" obrzydłowskiej(listonosza, aptekarza, sędziego)
b) tęsknota za przeszłością, brak poczucia własnej wartości
2. Historia doktora- wspomnienie
a) ukończenie studiów i wyjazd do Obrzydłówka
b) próby realizacji szczytnych idei pomocy najuboższym- bezpłatne leczenie, rozdawanie lekarstw
c) niszczenie domu Pawła
d) brak efektu pracy lekarza
e) zmiana ideałów doktora
3. wezwanie do chorej nauczycielki
4. rozpoznanie w chorej dawnej znajomej ze studiów-Stanisławy Bozowskiej
a) przerazenie lekarza stanem zdrowia pacjentki
b) wyslanie jednego ucznia Bozowskiej po leki dla niej
5. wspomnienia obarceckiego- retrospekcja
a) spotkanie ze stanislawa na krakowskim przedmiesciu
b) przyjazn z dziewczyna
c) oswiadczyny i wiadomosc o decyzji dziewczyny- rozstanie
6. wyprawa doktora do miasta po leki
7. wiadomosc o smierci nauczycielki
8. krotkotrwala zmiana po smierci Stasi, a nastepnie podrot do dawnego zycia