Odpowiedzi

2009-11-23T15:37:39+01:00
Przez setki lat Rosją rządził w zasadzie jeden człowiek - car. Kres temu przyniosła tzw. "rewolucja lutowa" (będąca rewolucją w pełnym tego słowa znaczeniu), do której doszło w dniach 8 - 15 III (według kalendarza juliańskiego 23 II - 2 III) 1917 r. W dniu 12 marca 1917 r. rozpoczęła działalność
Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, która przejęła faktyczną władzę w Rosji do czasu utworzenia Rządu Tymczasowego. Archaiczny system władzy w Rosji, przegrane wojny z Japonią i Niemcami oraz kryzys ekonomiczny doprowadziły wcześniej do utraty przez cara kontroli nad krajem i do wybuchu rewolucji, której wynikiem było obalenie caratu i wprowadzenie w Rosji ustroju demokratycznego.
4 4 4
2009-11-23T15:48:09+01:00
1917
Obalenie caratu w Rosji
W dniu 12 marca 1917 r. rozpoczęła działalność Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, która przejęła faktyczną władzę w Rosji do czasu utworzenia Rządu Tymczasowego. Archaiczny system władzy w Rosji, przegrane wojny z Japonią i Niemcami oraz kryzys ekonomiczny doprowadziły wcześniej do utraty przez cara kontroli nad krajem i do wybuchu rewolucji, której wynikiem było obalenie caratu i wprowadzenie w Rosji ustroju demokratycznego. Początkiem rewolucji lutowej był strajk w Zakładach Putiłowskich w Piotrogrodzie przekształcony w strajk powszechny. Wojsko stanęło po stronie powstańców, w wyniku czego Mikołaj II utracił możliwość spacyfikowania zbuntowanych miast, zwłaszcza Piotrogrodu i Moskwy. Ostatecznie 15 marca car abdykował na rzecz swego brata, wielkiego księcia Michała, który następnego dnia zrzekł się korony. Wkrótce po utworzeniu pierwszego gabinetu Rządu Tymczasowego z księciem Lwowem jako premierem nastąpił w Rosji okres tzw. dwuwładzy. Próby opanowania sytuacji w kraju i kontynuowana wojna sprawiły, że Rząd Tymczasowy napotykał coraz silniejszy opór w kraju zdominowanym przez kręgi bolszewickie. Ostateczny przełom nastąpił w listopadzie 1917 r., gdy bolszewicy dokonali zbrojnego przewrotu, obejmując w krótkim czasie rządy niemal w całym kraju.
2 4 2
2009-11-23T15:52:15+01:00
18 lutego w Rosji rozpoczęła się rewolucja lutowa. Do ludności nie zadowolonej z kryzysu dołączyli się wkrótce żołnierze. W obliczu rewolucji car Mikołaj II ogłosił 15 marca abdykację.
4 3 4