Odpowiedzi

2009-11-23T15:40:22+01:00
* Staraj się sprawdzać/kontrolować pocztę codziennie.
* Staraj się nie przekraczać wyznaczonego limitu przestrzeni dyskowej przyznanej dla Twojego konta.
* Usuwaj przeczytane wiadomości i zbędne pliki z serwera, tak by nie zajmować niepotrzebnego miejsca na jego dysku.
* Kontroluj swoje dyskietki i pliki dyskowe programami antywirusowymi.
* Przed wysłaniem załącznika do listu, sprawdź go programem antywirusowym.
* Jeśli chcesz wysłać pocztą elektroniczną duży plik do konkretnej osoby - ustal z odbiorcą, czy może przyjąć tak duży załącznik. Ewentualnie podziel go na kilka listów lub skompresuj, używając specjalnych programów kompresujących.
* Nie rozsyłaj żadnych reklam bądź informacji do użytkowników, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na taką korespondencję.
* Wypełniaj zawsze pole temat (ang. subject) listu i to zgodnie z treścią listu.
* Nie nadawaj listom wysokiego priorytetu ważności, jeśli nie jest to niezbędne.
* Żadna linia listu nie powinna mieć więcej niż 70 znaków. Dłuższe linie mogą sprawiać problemy niektórym systemom pocztowym.
* Kiedy odpowiadasz na wiadomość/list, staraj się nie cytować całego listu, a jedynie tę część, której dotyczy Twoja odpowiedź.
* Staraj się pisać zwięźle i na temat.
* W jednym liście poruszaj tylko jedno zagadnienie. Nie pisz listów składających się z dużej liczby stron.
* W listach umieszczaj krótki podpis (sygnaturę). Powinien on zawierać Twoje imię, nazwisko, adres, ewentualnie telefon i nie powinien być dłuższy niż 4 linijki.
* Przestrzegaj warunków licencji i praw autorskich, cytując - podaj autorów.
* Nie używaj słów i zwrotów powszechnie uznanych za wulgarne.
* Pisz zawsze małymi literami, chyba że chcesz wyrazić szczególne emocje.
* Odpowiadając na wiadomość na grupie dyskusyjnej (w większości przypadków program pocztowy automatycznie kieruje odpowiedź na tę listę), sprawdź w nagłówku listu do kogo został przez program zaadresowany - na listę, czy też na prywatny adres autora listu.
* Zanim wyślesz list, zapoznaj się z opisem tematów poruszanych na danej liście czy w grupie (każda lista dyskusyjna i grupa usenetowa ma krótką adnotację określającą jej charakter). Nie wysyłaj listów do grupy, która nie jest związana tematycznie z treścią listu.
* Na niektórych listach panuje duży ruch, dzięki czemu Twoja skrzynka może zostać wypełniona przesyłkami. Subskrypcję do tych list dyskusyjnych należy ograniczać do niezbędnego minimum, uwzględniając limit miejsca na dysku, własne możliwości czytania na bieżąco nadsyłanych przesyłek oraz inne możliwości techniczne.
2 4 2
2009-11-23T16:33:25+01:00
Netykieta jest to zbiór zasad kultury obowiązującej wszystkich w Internecie. Co chyba najgorsze, bardzo wiele osób nawet nigdy nie słyszało o czymś takim jak netykieta. Netykieta nie jest zbiorem sztywnych nakazów, ma na celu uświadomienie, pouczenie i zwrócenie uwagi na pewne zachowania i sytuacje.

3 główne zasady:
· Myśl
· Nie działaj na czyjąś szkodę
· Nie nadużywaj


Czyli tak poludzku są to zasady "dobrego zachowania".
5 4 5