Odpowiedzi

2009-11-23T19:46:01+01:00
972r. - Wygrana bitwa polskiego księcia Mieszka I pod Cedynią. Pozwoliło mu to opanować ujście Odry i Pomorza.Zdobycie ziemi przez Mieszka I; Małopolski i Śląska.
ok.991r. - Mieszko oddaje główne części swego państwa pod opiekę papieża w dokumencie którego zapis zaczyna się od słów ,,Dagome iudex''.
992r.- Śmierć Mieszka I. Objęcie tronu przez Bolesława Chrobrego .
997r.- Przyjęcie w Gnieźnie przez Bolesława Chrobrego biskupa z Pragi który wcześniej przebywał przez pewien czas w Rzymie.
999r.- Powstanie arcybiskupstwa w Polsce
1000r.- Pielgrzymka do grobu św.Wojciecha przybył cesarz Otto III.
1002r.- Bolesław Chrobry zajął Milsko i Łużyce będące pod kontrolą niemiecką.
1003-1005r.- B.Chrobry opuszcza Czechy
1007-1013r. oraz 1015-1018r. - Ostatnia wojna B.Chrobrego i opór przeciwko wojskom niemieckim
1018r.- Interwencja Chrobrego w sporze z tamtejszymi książętami.

Myślę że pomogłem , liczę na najlepsze!
2009-11-23T23:09:27+01:00
Ważne wydarzenia "ogólnie" :
* w Europie zbudowano pierwszy wiatrak
* 904-963 - okres tzw. pornokracji (rządów nierządnic) w Kościele Rzymskim
* 906 - najazd Węgrów spowodował upadek państwa wielkomorawskiego
* 907 - upadek chińskiego cesarstwa Tang, Chiny uległy rozdrobnieniu na ponad pół wieku {do 960)
* 909/910 - powstało opactwo w Cluny we Francji
* 911
o w Niemczech wygasła dynastia Karolingów, królem niemieckim został Konrad Frankoński
o w północnofrancuskiej Normandii osiedlali się Wikingowie, tworząc własne księstwo
* po 914 - bułgarski car Symeon I powiększył terytorium Bułgarii o część temu Nikopolis i cały teren Dyrrachion
* 918 - Wang Kong opanował zach. część płw. koreańskiego i założył dynastię Koryo ze stolicą w Kesong
* 929 - książę Wacław I Święty uznał zwierzchnictwo Henryka Ptasznika
* 930 - w Islandii ustanowiono Althing (zgromadzenie ogólne)
* 931 - pierwsza szkoła medyczna w Bagdadzie
* 933 - Henryk I (pierwszy król dynastii saskiej) zadał w pobliżu Merseburga klęskę Madziarom
* 935 - Wang Kong opanował Silla i jako Thedzo został królem koreańskiego państwa Koryo
* 940 - wszystkie plemiona słowiańskie między Łabą a Odrą uznały zwierzchność Ottona I
* 950 - książę Bolesław I uznał zwierzchnictwo Ottona I (zmuszony był płacić Ottonowi daninę)
* 951 - król niemiecki Otton I zdobył miasto Pawia, zwyciężył książąt północnowłoskich (początek wpływów niemieckich w pn. Włoszech)
* sierpień 955 - bitwa nad rzeką Lech koło Augsburga. Król niemiecki Otton I zadał ostateczny cios najeżdżającym go plemionom węgierskim (tzw. Madziarom)
* 956 - wybór na papieża 18-letniego Jana XII (z powodu wieku wpisanego do Księgi Guinnessa)
* 961 - Otton I ponownie wyruszył do Włoch, umocnił pozycję papieża Jana XII i koronował się na króla Włoch
* 2 lutego 962 - Otton I cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Początek I Rzeszy Niemieckiej i niemieckiej kontynuacji idei cesarstwa karolińskiego
* 963 - w Grecji powstał klasztor na górze Athos
* 964 - 27-letni papież Jan XII zasztyletowany przez męża kobiety, z którą cudzołożył
* 14 kwietnia 966 - Chrzest Polski
* 970 - wiking Ari Marsson dopłynął z Islandii do Grenlandii
* 975 - pierwsi Wikingowie zimowali na wsch. wybrzeżu Grenlandii
* 978 - pierwszy szpital z wydziałem medycznym (24 lekarzy szpitala w Bagdadzie)
* 980 - narodziny Avicenny, arabskiego lekarza i filozofa
* 981 - Islandię odwiedził pierwszy misjonarz chrześcijański
* 982-983 - wiking Eryk Rudy zbadał zach. wybrzeże Grenlandii, przepłynął Cieśninę Davisa i zbadał płw. Cumberland na Ziemi Baffina
* 983
o pierwsza śluza na kanale (Wielki Kanał Chiński, okolice Huaiyin)
o Słowianie połabscy zorganizowali wielkie powstanie przeciwko Niemcom
* 985 - Eryk Rudy rozpoczął kolonizację Grenlandii (14 statków przybyło z Islandii)
* 987 - Hugo Kapet królem Francji. Początek dynastii Kapetyngów
* 988 - chrzest Rusi za Włodzimierza Wielkiego w obrządku wschodnim
* 996 - papież Grzegorz V koronował w Rzymie Ottona III na cesarza rzymskiego
* 1000
o Otton III udał się do Polski, zjazd gnieźnieński
o decyzja Zgromadzenia Ludowego Islandii (Althingu) o dobrowolnym przyjęciu chrześcijaństwa (obawa przed narzuceniem go siłą)

Władcy Polski w X wieku

*Popiel- legendarny, okrutny władca zjedzony przez myszy (prawdopodobnie IX w.)
* Piast Kołodziej (żył w IX w.)
* ok.845-ok.900 - Siemowit
* ok.930 lub 940 - Lestek
* ok.900-ok.960 - Siemomysł
* ok.960-992 - Mieszko I
* 992-1025 - Bolesław I Chrobry (król 1025)

Ważne wydarzenia w historii Polski

* 901-950 – Kraków przeszedł pod panowanie czeskie.
* 965 - Mieszko I zawarł związek małżeński z księżniczką czeską Dobrawą.
* 966 14 czerwca - Mieszko I przyjął chrzest katolicki, a Polska została ochrzczona.
* 968 - w Poznaniu powstało pierwsze w Polsce biskupstwo misyjne.
* 972 - bitwa pod Cedynią.

2009-11-24T00:33:26+01:00
972 – bitwa pod Cedynią.
973 – sąd cesarski między Mieszkiem i Hodonem. Bolesław Chrobry zakładnikiem w Niemczech.
974 – poparcie przez Mieszka Henryka Kłótnika w walce o tron niemiecki.
977 – śmierć Dobrawy.
979 – nieudana wyprawa cesarska na Mieszka.
978-980 – ślub Mieszka i Ody.
981 – książę kijowski Włodzimierz Wielki zajął Grody Czerwieńskie.
983 – śmierć Ottona II i elekcja Ottona III na króla Niemiec. Mieszko ponownie poparł jego kontrkandydata, Henryka Kłótnika.
985 – Mieszko posiłkował wyprawę niemiecką przeciwko Wieletom.
986 – Mieszko uznał zwierzchność Ottona III.
987-989 – ślub Chrobrego z Emnildą.
990 – odebranie Czechom Śląska, przyłączenie Małopolski do państwa Mieszka I.
990 – narodziny Mieszka II Lamberta.
ok. 991 – Dagome iudex.
992 – śmierć Mieszka.
992-1025 – panowanie Bolesława Chrobrego.
995 – książę polski Bolesław Chrobry wsparł cesarza Ottona III w jego wyprawie przeciwko Obodrytom.
997 – Misja i śmierć św. Wojciecha.
999 – papież Sylwester II kanonizował biskupa Pragi Wojciecha i ustanowił arcybiskupstwo w Gnieźnie. Pierwszym arcybiskupem został Radzim Gaudenty.
1000, 7 marca – zjazd gnieźnieński.
1002 – śmierć Ottona III i wybór Henryka II na króla Niemiec.
1002-1018 – wojny z Cesarstwem Niemieckim:
1002-1005 – pierwsza wojna.
1002 – Bolesław Chrobry zajął Milsko, Łużyce i Miśnię (z której ustąpił).
1002 – zjazd w Merseburgu i zamach na Bolesława Chrobrego.
1007-1013 – druga wojna.
1015-1018 – trzecia wojna.
1017 – bezskuteczne oblężenie Niemczy przez cesarza Henryka II.
1018, 30 stycznia – pokój w Budziszynie. Na jego mocy Milsko i Łużyce pozostały przy Polsce.
1003 – interwencje Bolesława Chrobrego w Pradze.
1003-1004 – Bolesław Chrobry księciem Czech. Unia personalna z Czechami.
1013 – wyprawa Chrobrego na Ruś Kijowską.
1013 – Mieszko II złożył hołd Henrykowi II i poślubił Rychezę.
1016 – narodziny Kazimierza Odnowiciela.
1018 – pokój w Budziszynie.
1018 – udana wyprawa na Kijów, przyłączenie Grodów Czerwieńskich.
1025, 18 kwietnia – koronacja Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski.
1025, 17 czerwca – śmierć Bolesława Chrobrego.
8 1 8